Στόχοι

Να μπορέσουν οι Έλληνες , μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, να αξιοποιήσουν την ταυτότητα τους μέσα από :

- Τη δημιουργία ενός χώρου σύνδεσης, μέσα στον οποίο να γνωρίζονται , να αναβιώνουν τις μνήμες τους και να θυμούνται την προέλευσή τους, να αναπτύσσουν δεσμούς, να διατηρούν ζωντανή και να εμβαθαίνουν τη γνώση τους πάνω στα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά δρώμενα της Ελλάδας.

- Τη διατήρηση της αίσθησης του ότι αποτελούν μέρος της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού λαού,κάνοντας πρακτική πάνω στην προφορική επικοινωνία ,τη διδασκαλία της σύγχρονης γλώσσας και μέσα από δραστηριότητες συνδεδεμένες με την παράδοση (χορός, θέατρο, λογοτεχνία, κινηματογράφος, καλλιτεχνικές δραστηριότητες κ.τ.λ.).

- Την αύξηση της ανταλλαγής και της αλληλεπίδρασης με άλλους λαούς, αλλά κυρίως με τον ιταλικό, και τους συλλόγους τους, εγκαθιδρώντας δεσμούς και σχέσεις που ευνοούν το διάλογο και την ανάπτυξη, σε ένα πνεύμα σεβασμού, συνεργασίας και ειρήνης.

- Την ανάδειξη των κοινών ευρωπαϊκών προελεύσεων, που έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιοελληνική κουλτούρα, στο πνεύμα της οποίας , οι σκέψεις και οι πράξεις του ανθρώπου,τείνουν να καθοδηγούν τον παραλληλισμό μεταξύ των λαών.

- Τη δημιουργία σχέσεων με τις νέες γενιές,(σχολεία και πανεπιστήμια), έτσι ώστε να διατεθεί μια κοσμοπολίτικη κληρονομιά, που να οδηγεί στο ξεπέρασμα κάθε μορφής διαφορετικότητας.