La Prima Giornata Mondiale della Lingua e Cultura Greca – Venerdì 20 Maggio 2016!!!

Μου δόθηκε να γράφω σε μια γλώσσα που μιλιέται μόνον από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων. Παρ’όλα αυτά, μια γλώσσα που μιλιέται επί δυόμισι χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή και με ελάχιστες διαφορές. Η παράλογη αυτή, φαινομενικά, διάσταση αντιστοιχεί και στην υλοπνευματική οντότητα της χώρας μου: που είναι μικρή σε έκταση χώρου και απέραντη σε έκταση χρόνου.

Οδυσσέας Ελύτης, Λόγος στην Ακαδημία της Στοκχόλμης

«Mi è toccato scrivere in una lingua che parlano solo pochi
milioni di persone. Tuttavia, una lingua che viene parlata da
duemilacinquecento anni costantemente e con minime differenze.
Questa dimensione, apparentemente assurda, corrisponde anche
all’entità del mio Paese: che è piccolo in estensione territoriale
ma infinito in estensione temporale.»
(Odisseas Elitis, Discorso all’Accademia di Stoccolma)

Per la prima volta il 20 maggio 2016 sarà celebrata la Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca. L’iniziativa per l’istituzione di questa giornata è partita dalla Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche d’Italia con una iniziale raccolta di firme ed è stata poi recepita dal Governo greco, attraverso il Parlamento greco e la Speciale Commissione Permanente dell’Ellenismo della Diaspora. La Comunità Ellenica di Parma e Reggio Emilia, che ha partecipato attivamente a tutte la fasi programmatiche dell’iniziativa, insieme alla Comunità Ellenica di Brescia e Cremona, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Cremona  

è quindi lieta di invitarvi alla

Giornata Mondiale della Lingua e Cultura Greca 

che si celebrerà

Venerdì 20 Maggio 2016 alle ore 21

nel Cortile Federico II – Piazza del Comune-Cremona

Si tratta di un traguardo importante per l’impegno dedicato dalle Comunità Elleniche in Italia nella raccolta delle sottoscrizioni per l’istituzione di questa Giornata. L’incontro è aperto a tutti e libero. Nel corso della serata verranno inoltre proiettate suggestive immagini della Grecia. Confidiamo in una vostra numerosa partecipazione!!!

Cari saluti per il CD, il Presidente,

Zacharias Krypotos – Akis

Aperitivo e Presentazione Calendario 2016, Sabato 12 Dicembre 2015

Cari soci ed amici,

In occasione dell’ inizio dei nostri corsi annuali per l’ a.a. 2015 – 2016 e delle prossime festività, siamo lieti di invitarvi all’ aperitivo organizzato dalla nostra Comunità, al costo di 10 euro, Sabato 12 Dicembre 2015  alle 18:00, presso il Bar Ristorante “Just Jerry”, nel Borgo San Biagio n.4, (laterale di V. Cavour), a Parma!!!

Presenteremo il nuovo Calendario della nostra Associazione per l’ anno 2016 e vi invitiamo di acquistarlo. Avrete cosi l’ occasione di farvi e fare ai vostri amici un bel ragalo per le feste! Il ricavato sarà devoluto per azioni di solidarietà verso la nostra Grecia! ‘E ormai nota gli ultimi 5 anni l’ attività solidale della nostra Comunità come per esempio: 1. Medici del Mondo di Atene   2. Associazione Ufficio di Volontariato del Comune di Ptolemaida nel nord della Grecia   3. Scuola Elementare Speciale per bambini diversamente abili, nel Comune di Monemvasia Lakonia Peloponneso nel Sud della Grecia   4. Contributo Eaom Amea, Squadra Nazionale Greca di Scherma, per persone diversamente abili   5. Associazione “Hamogelo Tou Paidiou” = “Il Sorriso Del Bambino” Grecia   6. Attrezzature mediche per L’ Ospedale dell’ isola di Ikaria nella parte orientale del Mar Egeo  7. Villaggi SOS della Grecia (per i bambini). 

In fine ci scambieremo gli Auguri di Buon Natale e di Buon Anno!

Chi vuole avrà anche l’ occasione di iscriversi alla nostra associazione, apprezzando e sostenendo cosi le azioni della nostra Comunità! L’ evento è nell’ ambito delle attività di aggregazione organizzate dalla nostra Comunità che ci permettono di ritrovarci più spesso, conoscendoci meglio, scambiando le proprie idee e condividendo le proprie preoccupazioni.

La Comunità Ellenica di Parma e Re vuole essere un piacevole punto di riferimento per tutti i Greci della nostra zona e per tutti gli amici della Grecia.

Vi aspettiamo numerosi!!!


Cari saluti a tutti,

Comunità Ellenica di Parma e Re – Per il C.D.

Il Presidente,

Zacharias Krypotos – ‘Akis

 

Viaggio nelle Tradizioni Greche!

Cari soci e amici,

La nostra Comunità insieme ad altre Comunità Elleniche del Nord Italia, organizza e Vi aspetta numerosi, nel fantastico viaggio nella storia nella cultura e nelle tradizioni Greche, con la bellissima musica tradizionale dei bravissimi e famosissimi amici, Panagiòtis Làlezas e Aretì Ketimè!

Sulle loro note musicali ballerenno rappresentanze degli allievi delle Comunità Elleniche del Maestro Zacharìas ‘Akis Krypotòs, rispettivamente da Parma, Reggio Emilia, Bologna, Milano, Verona, Brescia, Cremona.

Tutti i proventi della serata saranno devoluti a “SOS CHILDREN’S VILLAGES GRECIA”!!!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA..!!!!!

Per Informazioni e Prenotazioni leggere le locandine e chiamare gli appositi numeri.

Cari saluti, per il CD della Comunità Ellenica di Parma e Reggio Emilia,

Il Presidente,

Zacharias Krypotos – Akis

 

 

 

 

 

 

Chora – Eleftherìa Arvanitàki in Concerto 26 Maggio 2015!

Vi segnaliamo il Concerto di Eleftherìa Arvanitàki a Milano il Martedì 26 Maggio 2015 alle 20:30!!!

All’ interno dell’ EXPO 2015 di Milano, ogni stato organizza degli eventi che caratterizzano l’identità, la tradizione e la cultura del proprio paese!
Volendo allora contribuire  in queste iniziative per la nostra Grecia e per far  vedere il suo aspetto migliore, la nostra Comunità ha sostenuto e collaborato per organizzare il Concerto di Eleftherìa Arvanitàki!!!

Tutti conosciamo lo spessore e l’importanza della Cantautrice!!!
Ecco un assaggio:
https://youtu.be/wzGhoIn5YIU
https://youtu.be/R_CA-3YkO5c
https://youtu.be/bzMYHDQw468
https://youtu.be/f3W9ttHbcuo
https://youtu.be/6Aj2ah4H5dU

L’ Associazione Culturale “Milano Incontra la Grecia” insieme al Consolato Greco, all’ Ente del Turismo Ellenico, insieme a diverse Comunità Elleniche ed insieme ad altri Sostenitori e Sponsor, organizza il Concerto e ci aspetta tutti!!!

*** Tutto questo avverrà Martedi 26 Maggio 2015 alle 20:30 al Teatro Piccolo / Strehler di Milano in Largo Paolo Grassi n.2, Milano!

*** La nostra Comunità come Sostenitore dell’ evento ha diritto allo sconto e chi si prenoterà attraverso la nostra Comunità, usufruirà dello sconto pagando 16 euro invece che 25 euro, ch’è il prezzo del biglietto normale!

*** Aspettiamo quindi al più presto ed entro il 21 Maggio il numero dei biglietti e il Nome Cognome di ogni interessato!!! I biglietti sono nominativi!!!

*** Secondo il numero delle persone interessate valuteremo la possibilità di prenotare un pulman per andare e tornare tutti insieme, con un piccolo costo aggiuntivo per tutti!

Aspettiamo le vostre prenotazioni..!!!

Cari saluti,

Per il CD,  il Presidente,

Zacharias Krypotos – Àkis

Aperitivo Greco Domenica 14/12/2014

Cari soci ed amici della Comunità Ellenica di Parma e Reggio Emilia,

In occasione dell’ inizio dei nostri corsi annuali per l’ a.a. 2014 – 2015 e delle prossime festività, siamo lieti di invitarvi al quarto aperitivo organizzato dalla nostra Comunità, Domenica 14 Dicembre dalle 18:30, presso il Ristorante Pizzeria “da chi ragàs”, in Piazza Garibaldi n.19/E, Parma!!!

Presenteremo il nuovo Calendario della nostra Associazione per l’ anno 2015 e chi lo vorrà potrà acquistarlo. Il ricavato sarà devoluto all’ Ente greco “HAMOGELO TOY PAIDIOY” (Sorriso del Bambino) http://www.hamogelo.gr 

In fine potremmo scambiare gli Auguri di Buon Natale e di Buon Anno!

L’ evento è nell’ ambito delle attività di aggregazione organizzate dalla nostra Comunità che ci permettono di unirci e di ritrovarci più spesso, conoscendoci meglio scambiando le nostre idee e condividendo le proprie preoccupazioni.

La Comunità Ellenica di Parma e Re vuole essere un piacevole punto di riferimento per tutti i Greci della nostra zona e per tutti gli amici della Grecia.

Vi aspettiamo numerosi!!!


Cari saluti a tutti,

Comunità Ellenica di Parma e Re – Per il C.D.

Il Presidente,

Zacharias Krypotos – ‘Akis

La Grecia Oggi: testimonianze da un paese ferito..!

La nostra Comunità sempre nel tentativo di informare e far riflettere l’ opinione pubblica sulla questione economica in Grecia, apparentemente lontana ma cosi vicina alla realtà economica del Sud Europa, organizza e presenta insieme al Comune di Collecchio un incontro – presentazione dal titolo:

“La  Grecia Oggi: testimonianze da un paese ferito”.

L’ evento avverrà  a  Collecchio  il  Venerdi  25  Maggio  2012  alle ore 21h  presso l’ Auditorium ‘Casa I Prati’ in   Via San Prospero, 13.

INFO: UFFICIO CULTURA DEL COMUNE DI COLLECCHIO 0521 – 301226.

Interverrà:
il giornalista Theodoros Andreadis Synghellakis, giornalista e corrispondente dall’ Italia della tv greca Alpha e collaboratore della Rai International.
Vi  aspettiamo.