Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:  ο Κ.  Ζαχαρίας  Κρυπωτός

Αντιπρόεδρος:  ο Κ.  Ιωάννης  Γκαγκανιάρας

Γραμματέας:  ο Κ.  Paolo  Furlotti  (Χουλάκης)

Ταμείας:  η Κα.  Μαίρη  Δεσποτέρη

Υπεύθυνος Πολιτιστικών:  η Κα.  Σοφία  Παϊπέτη

 

Πρόεδροι της Κοινότητας:

1. 1997 – 1999  Ιωάννης Αλεξανδράτος

2. 1999 – 2013  Βασίλης Τσάντες

3. 2013 -          Ζαχαρίας Κρυπωτός